www.lametarek.tk

כל המידע על טרקים בגיאורגיהכסף

כמה כסף לקחת לטיול ועוד פה.

המטבע הנהוג בגיאורגיה מאז 1995 הוא הלארי. לארי 1 מתחלק ל-100 תתרי. דולר אחד שווה 1.6 לארי .ומכאן, שלארי שווה פחות או יותר שני שקלים וחצי. לחישוב שער עדכני ניתן להשתמש במחשבון שבצד ימין או באתר הזה.

קיימים מטבעות שונים בעלי ערכים זהים וכן מטבעות ושטרות בעלי ערך זהה, דבר שעשוי לבלבל פעם ראשונה שנתקלים בהם. שני הסוגים עדיין במחזור ולא צריך לחשוש לקבל אותם.

סוגי השטרות והמטבעות בגיאורגיה

.סימנים לבדיקת שטרות מזויפים (באנגלית) כאן

שטרות של מאתים, מאה וחמישים לארי:

שטרות של עשרים, עשרה וחמישה לארי:

שטר ומטבע של שני לארי:

שטר ומטבע של לארי:

שני סוגי המטבעות של חצי לארי:

מטבעות של 1,2,5,10,20 תתרי:

 

מטבעות הקטנים מחמישה תתרי יצאו מהמחזור, והם כבר לא בשימוש בשל ערכם הנמוך.

מנגד, שטרות הגדולים מעשרים לארי כמעט ואינם בשימוש בשל ערכם הגבוה. לעיתים לא יוכלו להחזיר מהם עודף והם משמשים בעיקר לתשלום עבור מספר לילות או למשרדי נסיעות.


אתם כאן: Home מידע כללי כסף